la Fundació Pere Ardiaca

La Fundació Pere Ardiaca, entitat sense ànim de lucre i de caràcter social i cultural fundada el 26 de gener de 1987 pel Partit dels i les Comunistes de Catalunya, és un centre de debats, estudis, investigacions i projectes socials, amb la finalitat de contribuir a la discussió i elaboració de propostes alternatives a l’actual sistema neoliberal. Pretenem contribuir al desenvolupament d’un projecte emancipador a Catalunya. Treballem per desenvolupar quatre valors fonamentals: llibertat, solidaritat, igualtat i fraternitat.

FUNDACIÓ PRIVADA PERE ARDIACA


NIF: G61045720
Telèfon: 93 511 44 58
Fax: 93 318 49 40
E-mail: fpereardiaca@fpereardiaca.org

Composició del Patronat


President: Celestino Andrés Sánchez Ramos
Vice-presidenta: Àngels Martínez Castells
Secretària: Mª José Pardo Lanuza
Tresorer: Joan Lou Iglesias

Vocals

Jordi Miralles Conte
Jordi Ribó Flos
Jordi Gasull Batlle
Joan Josep Nuet Pujals
Antoni Barbarà Molina
Antoni Franco Monroy
Ginés Martínez Serrano
Jaume Benet i Amigó
Juan Manuel Patón Barnés

Director

Quim Cornelles Fernández

Responsable de Projectes
Luís Juberías

Responsable de l'Àrea d'Història
Manuel Moreno

Socis i sòcies d'’Honor de la Fundació Pere Ardiaca

Neus Català
Josep Fontana i Lázaro
Antonio Álvarez-Solís
Manola Rodríguez Lázaro
Esteban Cerdán Francés
Manuel González Fernández.


Pere Ardiaca, una breu biografia

Pere Ardiaca i Martí va ser un històric lluitador antifeixista i dirigent comunista català i Diputat al Parlament de Catalunya en les primeres eleccions democràtiques després de la dictadura 1980-1984.

Neix a Balaguer (Lleida) el 1909. Cursa estudis al seminari de la Seu d’Urgell, sense conclure'ls. El 1926 es trasllada a Barcelona, on treballa de pintor de parets fins que, el 1929, es veu obligat a emigrar a França, ja que s’havia negat a complir el servei militar.

Ingressa al Partit Comunista Francès (PCF) a la localitat de Béziers. Més tard és escollit membre del comitè local de Nîmes. Torna a l’Estat Espanyol al proclamar-se la República, concretament a Balaguer, on s’afilia al Bloc Obrer i Camperol (BOC).

El 1933 abandona aquesta formació i ingressa al Partit Comunista de Catalunya (PCC), on un any més tard es nomenat Secretari Polític. És apartat del càrrec després dels Fets d’Octubre d’aquell mateix any, i es dedica íntegrament a col·la-borar amb el Socorro Rojo Internacional.El 1936 forma part del Comitè Executiu del Partit Socialista Unificat de Catalunya (PSUC) i és nomenat director del seu òrgan de premsa “Treball”.

El 1937 el nomenen responsable de Propaganda del Comissariat de l’Exèrcit de l’Est.En finalitzar la guerra civil co-mença un peregrinatge cap a l’exili, primer a França, d’allà a Santo Domingo i, més tard, a Cuba. El 1948 s’incorpora, a França, al Secretariat del PSUC, i el 1960 és escollit membre del Comitè Central. Torna a Barce-lona, on es responsabilitza de l’edició del clandestí “Treball”. El 1962 és detingut i condemnat a 21 anys de presó, on hi serà fins el 1971. Se li encarrega que representi el PSUC al Consell de Forces Polítiques de Catalunya.Després de la mort de Franco, i amb les primeres eleccions al Parlament de Catalunya, n’és escollit diputat per Lleida. El gener de 1981 se celebra el Vè. Congrés del PSUC on ocuparà el càrrec de President, sent expulsat al desembre d’aquell mateix any juntament amb d’altres destacats dirigents.És fundador, el 1982, del Partit dels i les Comunistes de Catalunya (PCC) i President d’aquest fins a la seva mort, ocurreguda a Moscú el 5 de novembre de 1986.

Més informació sobre Pere Ardiaca en el llibre:

Pere Ardiaca: materials per una biografiaObjectius

L’activitat de la Fundació Pere Ardiaca s’emmarca en el procés de reelaboració teòrica de l’esquerra del nostre país i d’Europa. Pretenem generar idees, arguments i propostes per a l’aprofundiment i la radicalitat demo-cràtica i la transformació social de Catalunya, des d’una perspectiva de classe, de gènere i ecologista.

Es vol també analitzar i facilitar l’encaix de Catalunya a Europa, potenciant el seu paper de motor social, cultural i econòmic. Funcionant com a centre generador d’idees, un lloc de confrontacions, intercanvis, investigacions, d’inici-atives per a la comprensió dels canvis a Catalunya, Europa i el món.

Es podrien sintetitzar els objectius de la Fundació Pere Ardiaca en quatre eixos principals de treball. El primer eix és el de la Memòria històrica, que inclouria investigacions, publicacions i divulgació sobre la història del moviment obrer català, recull de memòria oral i la gestió i administració de l'arxiu històric i del fons bibliogràfic. EL segon eix passa per esdevenir focus i catalitzadors del pensament de l’esquerra transformadora del nostre país. El tercer consisteix en la posada en marxa de projectes de caire social, amb la idea de fomentar la participació ciutadana i els valors democràtics i progressistes. El quart i últim eix és l’Internacional, que comprèn les activitats sobre Europa, el món i la cooperació amb altres països.

Els objectius de la Fundació, doncs, es basen en aquests quatre àmbits de treball i passen per col·laborar en aquest projecte transformador des de les diferents perspectives que el componen: igualtat de gènere, respecte mediambiental, integració i drets dels i les nouvinguts/des, salut i drets laborals, habitatge digne, sanitat i ensenyament públics i de qualitat, tercera edat, drets de la joventut, solidaritat, pau i participació demo-cràtica. I construir espais de diàleg entre les diferents sensibilitats i cultures de les esquerres polítiques i socials; ajudant a potenciar societat civil alternativa, repensant les pautes de diàleg i interacció entre les forces polítiques i els moviments socials. Sempre des de dues vessants: la teòrica i proposativa i la pràctica social.


Àmbits de Treball

A la Fundació Pere Ardiaca treballem en quatre eixos fonamentals: memòria històrica, pensament de l’Esquerra transformadora a Catalunya, projectes socials i Cooperació Internacional.

1. L’Àrea d’Història i la Memòria Històrica

Després de quasi trenta anys de la dictadura franquista, els estudis històrics de l’època franquista encara són necessaris. A l’opinió pública se senten encara moltes mentides o mitges veritats. És per aquest motiu que la Fundació veu una importància fonamental en el tractament de la “Memòria Històrica” en la societat catalana.

Aquest àmbit inclou investigacions, publicacions i la respectiva divulgació sobre la història de Catalunya, la dels seus vertaders protagonistes, que quasi sempre foren oblidats, i la del moviment obrer català.

Els projectes actuals són la “Memòria Oral”, el recull dels records dels testimonis oblidats de la nostra història, així com la gestió i administració de l’arxiu històric i del fons bibliogràfic de la Fundació.

2. El pensament de l’Esquerra transformadora a Catalunya

Aquest segon àmbit comprèn l’anàlisi de l’esquerra catalana i del pensament crític. La Fundació treballa per esdevenir un focus i catalitzador del pensament de l’esquerra transformadora del nostre país, en l’àmbit social, econòmic, polític, científic i cultural, contribuint a l’elaboració de propostes que millorin la qualitat de vida dels ciutadans i ciutadanes. Això ho volem aconseguir de dues maneres: d’una banda amb la recerca, els debats i les activitats pròpies i, de l’altra, fomentant l’intercanvi d’idees d’esquerra al conjunt de la societat catalana.

3. Projectes socials

El tercer eix consisteix en la posada en marxa de projectes de caire social, amb la idea de fomentar la participació ciutadana i els valors democràtics i progressistes, adreçats sobre tot a l’àmbit municipal, treballant amb alguns dels col·lectius que més pateixen la discriminació: tercera edat, joventut, dones i immigració. També amb totes aquelles organitzacions i moviments socials que conformen la societat civil catalana. El nostre objectiu és treballar temes transversals com la discriminació de la dona, la interculturalitat i valors tan importants com la pau i la solidaritat.

4. Internacional: Europa, el món i Cooperació

El quart i últim eix és l’Internacional, ens plantegem treballar a diversos nivells:

Europa
L’actual model de construcció europea, l’encaix de Catalunya a Europa, el paper d’Europa al món, amb especial atenció a la realitat regional mediterrània.

El món
Amb especial atenció a l’Orient Mitjà i Amèrica Llatina. Amb aquest eix pretenem assolir dos objectius, fer recerca, publicació i difusió de tots els materials que generem, i fomentar valors com la pau, la solidaritat i la relació fraternal entre els pobles, mitjançant l’intercanvi de persones i d’idees.

Cooperació
El món del segle XXI ofereix unes terribles asimetries entre riquesa i pobresa, seguretat i conflictes, progrés i deteriorament ambiental. L’ aplicació de les polítiques neoliberals a la majoria dels països del Sud, nega a la majoria dels pobles l’accés a la sanitat, l’ensenyament, a la producció i el consum d’aliments, als recursos hidràulics i energètics, augmenta la venda d’armes i incrementa el militarisme i la guerra.

Els objectius i els valors de la Fundació es fonamenten en la defensa de la igualtat entre homes i dones, el respecte al medi ambient i la promoció i defensa dels drets econòmics, socials i culturals dels pobles. La Fundació treballa conjuntament amb organitzacions socials, Universitats, Centres d’estudis, i Fundacions d’altres països que treballen en defensa de la Pau, la solidaritat i els drets humans i socials. Impulsant, junt amb elles, projectes de cooperació que millorin la situació de les persones i els pobles del Sud.Relacions

Per portar a terme tots aquests objectius, la Fundació Pere Ardiaca aposta fermament per treballar conjunta-ment amb altres entitats, pensem que això ens enriqueix, ens apropa a conèixer noves i diferents experiències, formes de treballar i veure el món, i ens permet enfortir la xarxa d’associacions i moviments socials de Catalunya.


Fins ara, hem treballat conjuntament, d’una manera o altra, amb les següents organitzacions:

Institut Català de la Dona (Generalitat de Catalunya)
Sector Serveis Personals (Ajuntament de Barcelona)
Departament de Treball de la Generalitat i Fons social Europeu
Càtedra Unesco d’Estudis Interculturals
Regidoria de Salut Pública de l’Ajuntament de Barcelona
Oficina a Barcelona del Parlament Europeu
GUE/NGL Grup Parlamentario-Parlamento Europeo
SOS-Racisme
Consulat de Cuba a Barcelona
Secretaria de la Dona de CCOO-Catalunya
Tamaia-Associació de dones contra la violència familiar
Departament de Migracions de CCOO Catalunya i CITE
Organització per l’Alliberament de Palestina-OAP a Catalunya
Col·lectiu Maloka Colòmbia
Consell Nacional de la Joventut de Catalunya
Associació Dones del 36
Comitè Internacional de Ravensbrück
Fundació Cipriano García-Arxiu Històric de la CONC
Associació Catalana de Brigadistes a Nicaragua
Defensem Cuba
Plataforma d’entitats del barri de La Mina
Associació UNESCO pel Diàleg intercultural de Catalunya
Associació de Treballadors Pakistanesos
ASOPXI (Xile)
Associació d’Amics de Costa d’Ivori
Associació Planeta (Senegal)
Associació d’Uruguaians de Catalunya
Asociación para la Promoción Social Alternativa Minga (Colòmbia)
Centro de Estudios Europeos (Cuba)
Fundació Alfons Comín
Fundación Alternativas
Centre de Treball i Documentació
Fundació Catalunya Segle XXI
Institut Esquerra Segle 21
Món-3

Entitats amb les que s’ha signat conveni de col·laboració:
Universitat de Barcelona-UB
Universitat Autònoma de Barcelona-UAB
Universitat Pompeu Fabra-UPF
Universitat Politècnica de Catalunya-UPC
Associació Catalana per la Pau
Associació d’Estudiants Progressistes-AEP

Institucions públiques que han donat suport a algunes de les diferents activitats:
Servei de Col·locació de Catalunya-Generalitat de Catalunya
Institut Català de la Dona-Generalitat de Catalunya
Sector de Serveis Personals de l’Ajuntament de Barcelona
Regidoria de Salut Pública de l’Ajuntament de Barcelona
Oficina del Parlament Europeu a Barcelona
Càtedra Unesco d’Estudis Interculturals


Segueix-nosAgenda