La Fundació Pere Ardiaca, entitat sense ànim de lucre i de caràcter social i cultural fundada el 26 de gener de 1987 pel Partit dels i les Comunistes de Catalunya, és un centre de debats, estudis, investigacions i projectes socials, amb la finalitat de contribuir a la discussió i elaboració de propostes alternatives a l’actual sistema neoliberal. Pretenem contribuir al desenvolupament d’un projecte emancipador a Catalunya. Treballem per desenvolupar quatre valors fonamentals: llibertat, solidaritat, igualtat i fraternitat.

FUNDACIÓ PRIVADA PERE ARDIACA


NIF: G61045720
Telèfon: 93 511 44 58
Fax: 93 318 49 40
E-mail: fpereardiaca@fpereardiaca.org

Composició del Patronat


President: Celestino Andrés Sánchez Ramos
Vice-presidenta: Àngels Martínez Castells
Secretària: Mª José Pardo Lanuza
Tresorer: Joan Lou Iglesias

Vocals

Jordi Miralles Conte
Jordi Ribó Flos
Jordi Gasull Batlle
Joan Josep Nuet Pujals
Antoni Barbarà Molina
Antoni Franco Monroy
Ginés Martínez Serrano
Jaume Benet i Amigó
Juan Manuel Patón Barnés

Director

Quim Cornelles Fernández

Responsable de Projectes
Luís Juberías

Responsable de l'Àrea d'Història
Manuel Moreno

Socis i sòcies d'’Honor de la Fundació Pere Ardiaca

Neus Català
Josep Fontana i Lázaro
Antonio Álvarez-Solís
Manola Rodríguez Lázaro
Esteban Cerdán Francés
Manuel González Fernández.Tw
Fb
G+