A la Fundació Pere Ardiaca treballem en quatre eixos fonamentals: memòria històrica, pensament de l’Esquerra transformadora a Catalunya, projectes socials i Cooperació Internacional.

1. L’Àrea d’Història i la Memòria Històrica

Després de quasi trenta anys de la dictadura franquista, els estudis històrics de l’època franquista encara són necessaris. A l’opinió pública se senten encara moltes mentides o mitges veritats. És per aquest motiu que la Fundació veu una importància fonamental en el tractament de la “Memòria Històrica” en la societat catalana.

Aquest àmbit inclou investigacions, publicacions i la respectiva divulgació sobre la història de Catalunya, la dels seus vertaders protagonistes, que quasi sempre foren oblidats, i la del moviment obrer català.

Els projectes actuals són la “Memòria Oral”, el recull dels records dels testimonis oblidats de la nostra història, així com la gestió i administració de l’arxiu històric i del fons bibliogràfic de la Fundació.

2. El pensament de l’Esquerra transformadora a Catalunya

Aquest segon àmbit comprèn l’anàlisi de l’esquerra catalana i del pensament crític. La Fundació treballa per esdevenir un focus i catalitzador del pensament de l’esquerra transformadora del nostre país, en l’àmbit social, econòmic, polític, científic i cultural, contribuint a l’elaboració de propostes que millorin la qualitat de vida dels ciutadans i ciutadanes. Això ho volem aconseguir de dues maneres: d’una banda amb la recerca, els debats i les activitats pròpies i, de l’altra, fomentant l’intercanvi d’idees d’esquerra al conjunt de la societat catalana.

3. Projectes socials

El tercer eix consisteix en la posada en marxa de projectes de caire social, amb la idea de fomentar la participació ciutadana i els valors democràtics i progressistes, adreçats sobre tot a l’àmbit municipal, treballant amb alguns dels col·lectius que més pateixen la discriminació: tercera edat, joventut, dones i immigració. També amb totes aquelles organitzacions i moviments socials que conformen la societat civil catalana. El nostre objectiu és treballar temes transversals com la discriminació de la dona, la interculturalitat i valors tan importants com la pau i la solidaritat.

4. Internacional: Europa, el món i Cooperació

El quart i últim eix és l’Internacional, ens plantegem treballar a diversos nivells:

Europa
L’actual model de construcció europea, l’encaix de Catalunya a Europa, el paper d’Europa al món, amb especial atenció a la realitat regional mediterrània.

El món
Amb especial atenció a l’Orient Mitjà i Amèrica Llatina. Amb aquest eix pretenem assolir dos objectius, fer recerca, publicació i difusió de tots els materials que generem, i fomentar valors com la pau, la solidaritat i la relació fraternal entre els pobles, mitjançant l’intercanvi de persones i d’idees.

Cooperació
El món del segle XXI ofereix unes terribles asimetries entre riquesa i pobresa, seguretat i conflictes, progrés i deteriorament ambiental. L’ aplicació de les polítiques neoliberals a la majoria dels països del Sud, nega a la majoria dels pobles l’accés a la sanitat, l’ensenyament, a la producció i el consum d’aliments, als recursos hidràulics i energètics, augmenta la venda d’armes i incrementa el militarisme i la guerra.

Els objectius i els valors de la Fundació es fonamenten en la defensa de la igualtat entre homes i dones, el respecte al medi ambient i la promoció i defensa dels drets econòmics, socials i culturals dels pobles. La Fundació treballa conjuntament amb organitzacions socials, Universitats, Centres d’estudis, i Fundacions d’altres països que treballen en defensa de la Pau, la solidaritat i els drets humans i socials. Impulsant, junt amb elles, projectes de cooperació que millorin la situació de les persones i els pobles del Sud.Tw
Fb
G+