L’activitat de la Fundació Pere Ardiaca s’emmarca en el procés de reelaboració teòrica de l’esquerra del nostre país i d’Europa. Pretenem generar idees, arguments i propostes per a l’aprofundiment i la radicalitat demo-cràtica i la transformació social de Catalunya, des d’una perspectiva de classe, de gènere i ecologista.

Es vol també analitzar i facilitar l’encaix de Catalunya a Europa, potenciant el seu paper de motor social, cultural i econòmic. Funcionant com a centre generador d’idees, un lloc de confrontacions, intercanvis, investigacions, d’inici-atives per a la comprensió dels canvis a Catalunya, Europa i el món.

Es podrien sintetitzar els objectius de la Fundació Pere Ardiaca en quatre eixos principals de treball. El primer eix és el de la Memòria històrica, que inclouria investigacions, publicacions i divulgació sobre la història del moviment obrer català, recull de memòria oral i la gestió i administració de l'arxiu històric i del fons bibliogràfic. EL segon eix passa per esdevenir focus i catalitzadors del pensament de l’esquerra transformadora del nostre país. El tercer consisteix en la posada en marxa de projectes de caire social, amb la idea de fomentar la participació ciutadana i els valors democràtics i progressistes. El quart i últim eix és l’Internacional, que comprèn les activitats sobre Europa, el món i la cooperació amb altres països.

Els objectius de la Fundació, doncs, es basen en aquests quatre àmbits de treball i passen per col·laborar en aquest projecte transformador des de les diferents perspectives que el componen: igualtat de gènere, respecte mediambiental, integració i drets dels i les nouvinguts/des, salut i drets laborals, habitatge digne, sanitat i ensenyament públics i de qualitat, tercera edat, drets de la joventut, solidaritat, pau i participació demo-cràtica. I construir espais de diàleg entre les diferents sensibilitats i cultures de les esquerres polítiques i socials; ajudant a potenciar societat civil alternativa, repensant les pautes de diàleg i interacció entre les forces polítiques i els moviments socials. Sempre des de dues vessants: la teòrica i proposativa i la pràctica social.Tw
Fb
G+